Wednesday, 01 February, 2023

Rok

Thời trang võ thuật

single post

  • Home
  • Võ cổ truyền-Ngọc trản quyền|Võ thuật Việt Nam|Sách võ
Tài liệu võ thuật

Võ cổ truyền-Ngọc trản quyền|Võ thuật Việt Nam|Sách võNgọc trản ngân đài (chén ngọc trên đài bạc) hay Ngọc trản quyền, là bài quyền được Hội nghị chuyên môn toàn quốc lần thứ 3 do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp với Đại học Thể dục Thể thao tổ chức tại Đầm Sen, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến 26 tháng 4 năm 1995, bình chọn, thống nhất đưa vào chương trình quy định chung của tất cả các võ phái cổ truyền trên toàn quốc. Hội nghị lần này, ngoài bài quyền nói trên, cũng chọn thêm được 2 bài khác là Bát quái côn và Huỳnh long độc kiếm, nâng tổng số các bài được chọn qua ba hội nghị lên 9 bài (4 bài tại hội nghị lần 1 tổ chức năm 1993 là Hùng kê quyền, Lão hổ thượng sơn, Tứ linh đao, Roi Thái Sơn; 2 bài tại hội nghị lần 2 năm 1994 là Lão mai quyền, Siêu xung thiên)
#vocotruyen#, #ngoctranquyen#, #vobinhdinh#, #vovietnam#, #vothuat#, #sachvo#, #kienthucvothuat#, #tapvo#, #luyencong#, #kungfu#, #baivo#, #danhquyen#

Nguồn: https://rok.vn/

Xem thêm: https://rok.vn/vo-thuat-hien-dai/tai-lieu-vo-thuat/

0 comment on Võ cổ truyền-Ngọc trản quyền|Võ thuật Việt Nam|Sách võ

Write a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *