Sunday, 05 February, 2023

Rok

Thời trang võ thuật

single post

  • Home
  • "Kiếm Ăn: Công việc và Đời sống ở Việt Nam ngày nay"
Đời sống Việt

"Kiếm Ăn: Công việc và Đời sống ở Việt Nam ngày nay"VAALA tổ chức giới thiệu sách về Việt Nam với đóng góp của nhiều người trẻ gốc Việt thế hệ thứ 2: “It’s A Living: Work and Life in Vietnam Today” hoặc “Kiếm Ăn: Công việc và Đời sống ở Việt Nam ngày nay”.

Theo tài liệu từ ban tổ chức, cuốn sách này là “một tập hợp của nhiều cuộc phỏng vấn do sinh viên đại học ở Việt Nam và Hoa Kỳ thực hiện. Sách trình bày những cảm nghĩ về công việc và đời sống qua 67 cuộc phỏng vấn người dân Việt, cho thấy những thay đổi phức tạp mang tính tương quan với nhau trong các lãnh vực như tuyển người cho công ăn việc làm, tầng lớp xã hội, môi trường, chính trị, văn hoá, giới tính và tính dục. Những câu chuyện kể qua những cuộc phỏng vấn đưa ra một cái nhìn rất đặc biệt và sinh động, không chỉ dừng lai ở một nước Việt Nam trước thềm thế kỷ 21, mà còn tìm hiểu về một quá khứ đầy biến động. Cuốn sách còn là một  phần của dân tộc học, chú trọng về những công việc và sự phát triển ở Đông Nam Á, Châu Á và thế giới nói chung.”

Nguồn: https://rok.vn/

Xem thêm: https://rok.vn/cuoc-song-quanh-ta/doi-song-viet/

0 comment on "Kiếm Ăn: Công việc và Đời sống ở Việt Nam ngày nay"

Write a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm nhanh

Chuyên mục